Garantie en Service

Bestellen

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden van Miltonhouse akkoord gaat. Miltonhouse heeft het recht haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Indien u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Miltonhouse hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door Miltonhouse aan u vermelde gegevens, moeten direct door u aan Miltonhouse worden gemeld. Een bestelling van de artikelen is niet geldig indien Miltonhouse uw woon- of verblijfplaats niet eenduidig vast kan stellen.

Alle prijzen in de webwinkel van Miltonhouse zijn netto, inclusief 21% BTW en gratis bezorging door heel Nederland en België. (>250,- euro)

Uitzondering gratis bezorgen:

-          Uitverkoop- en showroomartikelen hebben, tenzij anders vermeld een afhaalprijs!

-          Levering op de Waddeneilanden in Nederland of in Wallonië in België.

-          Orders kleiner dan € 250,-. (kosten 6,75)

Betalen

Miltonhouse heeft 2 betalingsmogelijkheden.

I-DEAL. Bij betaling via I-Deal kunt u direct online betalen via uw eigen bank.

Remboursbetaling met 10% aanbetaling. In dit geval betaald u bij aflevering met uw pinpas of contant. TIP voor Pinbetaling: Het is mogelijk om eenmalig grotere bedragen te pinnen in overleg met uw bank.

Levertijden

De levertijden staan vermeld bij ieder artikel. Na een bestelling ontvangt u een orderbevestiging en daarna nog een email met de indicatie leverweek. Deze indicatie is op basis van de informatie verstrekt door de fabrikant van het artikel. De email met de leverweekindicatie kan meteen of na enkele dagen na de plaatsing van de bestelling worden verzonden. Dit is afhankelijk van het besteld artikel. Onze afdeling planning zal na ontvangst van uw bestelling contact met u opnemen danwel telefonisch of per mail om een afspraak voor levering te maken.

Levering

Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van meubelen of andere artikelen, dan zorgt Miltonhouse ervoor dat deze worden thuisbezorgd op het door u opgegeven huis- dan wel afleveradres. Miltonhouse doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden op de website te realiseren. ( Levertijden vindt u bij ieder product. ) Er wordt enkele dagen voor levering door de logistieke afdeling telefonisch danwel per mail een afspraak gemaakt voor de levering van de bestelde goederen. Miltonhouse levert de goederen af op de begane grond, voorbij het 1e obstakel. In overleg met onze logistieke afdeling is ook levering mogelijk in de huiskamer, of op een verdiepingsvloer, dit in overleg en tegen meerprijs. Miltonhouse neemt geen verpakkingsmaterialen retour.

14 dagen retourrecht

Miltonhouse biedt u een 14 dagen retourrecht op haar producten gekocht in de webshop, met uitzondering van producten die u zelf specificeert en op maat gemaakt worden. Dit houdt in dat u het recht heeft de artikelen te retourneren, u betaald slechts de kosten voor de retourzending. Na ontvangst van het artikel wordt deze gecontroleerd op eventuele beschadigingen, indien het artikel in goede staat is ontvangen zal het aankoopbedrag worden geretourneerd op uw rekening. Bij voorkeur de artikelen retourneren in de originele verpakking, dit om eventuele tranportschade te voorkomen. Voorbehouden van het retourrecht zijn maatwerk artikelen, dit zijn meubelen die speciaal op maat zijn gemaakt voor u. 

Eigendomsvoobehoud

Miltonhouse blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte artikelen zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan.

Privacybescherming

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Miltonhouse. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Miltonhouse verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen, die via het Internet contact hebben opgenomen met Miltonhouse. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Miltonhouse zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een offerte en het doen van een betaling of een aanbetaling houdt in dat de koper toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Miltonhouse op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Miltonhouse kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Miltonhouse is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele foutieve informatie of prijsstelling in onze webshops. Miltonhouse behoudt zich het recht voor om eventuele bestellingen niet te accpeteren ofwel te annuleren. Uiteraard worden eventele aanbetalingen volledig geretourneerd.

Garantievoorwaarden

Op alle meubelen die u bij Miltonhouse koopt, geldt de garantie volgens de normen van de Centrale Branchevereniging Wonen. Dit betekend voor u 2 jaar garantie op basis van de CBW voorwaarden.

Download hier de CBW Voorwaarden

Recht op vervanging of creditering

Het recht op vervanging of creditering is niet van toepassing indien de klacht aan het product is te herstellen, dit is voorbehouden ter beoordeling van Miltonhouse. Het recht op garantie vervalt indien de afnemer naar het buitenland is verhuist of de meubelen aan derden heeft verkocht. De datum van aanmelding van de klacht door de afnemer, is beslissend voor de toepassing van bovengenoemde garantiestelling. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, zoals het product goed onderhouden en behandelen en gebruiken. Afwijkingen aan het geleverde product inzake verkleuring, slijtage, vormvastheid, veerkracht en dergelijke, welke uit het oogpunt van toleranties aanvaardbaar zijn volgens wettelijke normen, dan wel volgens handelsgebruik, kunnen het recht op garantie, vervanging of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Aansprakelijkheid

Onverlet de aansprakelijkheid op grond van de wettelijke Europese Bepalingen en hetgeen tussen de partijen is overeengekomen, is Miltonhouse niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van oorzaken die Miltonhouse niet kende noch behoorde te kennen.

Melding van klacht of aanspraak maken op garantie

Om misverstanden bij telefonische meldingen van klachten of garantie aanspraken te voorkomen, kunnen deze uitsluitend per email worden gemeld aan: info@miltonhouse.nl. Stuur voor een snelle afhandeling van klachten of garantieaanspraken, altijd enkele digitale detail foto's van de klacht per e mail mee.

Afhandeling klachten en garanties

Gedurende de garantieperiode zorgt Miltonhouse ervoor dat gegronde klachten zo snel mogelijk volgens de eerder genoemde garantievoorwaarden worden behandeld en opgelost. Bij ieder artikel staan eventueel de afwijkende productgerichte garantie bepalingen vermeld. Op alle meubelen die u bij Miltonhouse koopt, geldt de garantie volgens de normen van de Centrale Branchevereniging Wonen. Dit betekend voor u 2 jaar garantie op basis van de CBW voorwaarden. 

Uitgesloten van de garantievoorwaarden zijn

Normale slijtage, beschadigingen en verkleuring van bekledingstoffen, kunstleder, eco/micro leder en leer.

Schade ontstaan door oneigenlijk gebruik, onvoldoende of verkeerd onderhoud of reparaties uitgevoerd buiten de verantwoording van Miltonhouse.

Kleur- en structuur en verschillen, ook onderling, in maatvoering en stikwerk, insectenbeten en andere natuurlijke oneffenheden in bekledingstoffen, kunstleder, eco/micro leder en leer.

Plooi- en kuilvorming in de vulling, bekledingstoffen, kunstleder, eco/micoleder, en leer is onvermijdbaar. Dit is een normaal gebruikseffect en is afhankelijik van de kwaliteit van de materialen en de soort bekleding, soort vulling, het model en zitcomfort.

Kleur- en structuurverschillen in hout zijn onvermijdbaar en behoren tot natuurlijke eigenschappen van hout.

Verkleuring door blootstelling aan licht en beschadiging door uitdroging van het product.

Het ontstaan van verkleuring of krimp in hout of algemene bekledingen als gevolg van directe inwerking van warmte of lichtbronnen of vocht, zoals zon, cv leidingen, apparatuur en andere externe factoren.                                                                 

Miltonhouse tracht zoveel  mogelijk informatie te geven over zijn producten op de website. Prijzen, levertijden, stoffen, ledersoorten, kleuren maatvoering enz. kunt u van ieder artikel vinden op de website. Miltonhouse kan echter nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in deze informatie.

Showroomartikelen, OP=OP of uitlopende/eenmalige artikelen, tuinmeubelen.

Garantie op stoelen met wielen.

Parketwielen hebben een rubberen loopvlak. Uit testen blijkt dat eventuele kras- en spoorvorming minimaal is. Het rubberen loopvlak is bij dagelijks gebruik aan slijtage onderhevig waarbij ook specifiek de aard en ruwheid van uw vloer een belangrijke rol spelen. Deze parketwielen zijn over het algemeen het meest geschikt op houten vloeren.

Skatewielen of transparante wielen hebben ook een rubberen loopvlak. Vaak wel iets harder dan parketwielen. Tevens is bij deze wielen de puntbelasting hoger dan bij parketwielen, daardoor zijn deze wielen minder geschikt voor houten vloeren. Deze wielen raden wij aan bij harde vloeren zoals tegels en beton.

Nieuwe wielen zijn eventueel tegen kosten te bestellen bij onze klantenservice. Indien er onverhoopt toch vlekken, strepen of dergelijke op uw vloer ontstaan die niet te verwijderen zijn, kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid of verantwoording accepteren. De parketwieltjes zijn geschikt voor houten vloeren, vlakke tegelvloeren en gladde vloerbedekking. Op hoogpolige vloerbedekking en sterk vervuilde vloeren draaien parketwielen nauwelijks of niet. Schade ontstaan aan stoelen, wieltjes, of frames door gebruik op dergelijke  vloerbedekking vallen buiten de garantie.